เกียร์ทดรอบทำงานอย่างไร

เกียร์ทดรอบทำงานอย่างไร             เกียร์ทดรอบ หรือเฟืองทดรอบ เป็นชื่อเรียก ของอุปกรณ์สำหรับ ส่งกำลังแบบปิดอิสระ มีหน้าที่ใช้ในการลดความเร็วและเพิ่มแรงบิด เพื่อให้การทำงานของมอเตอร์หรือเครื่องยนต์ต่างๆเร็วขึ้นหรือช้าลง ทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองความต้องการ ของการใช้งานกำลังส่งสูง…